Συνεργάτες του έργου

Συνεργάτες του έργου

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Girona (Cambra de Comerç, Industria I Navegacio de Girona), το οποίο ιδρύθηκε το 1889 και στο οποίο είναι εγγεγραμμένες 65.000 ΜΜΕ, είναι μια εταιρεία δημοσίου δικαίου που συμβουλεύει και συνεργάζεται με τις δημόσιες α

Coordinator

Η Izertis S.A. είναι μια εταιρεία τεχνολογικών συμβούλων που διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών χρησιμοποιώντας τεχνολογία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξωτερική ανάθεση λύσεων.

Η Fundatia Danis pentru Dezvoltare Manageriala (Fundatia Danis) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2000.

Η Rivensco Consulting Ltd είναι μια καινοτόμος εταιρεία που στοχεύει να καθιερωθεί ως σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η REZOS BRANDS S.A. είναι μια αγροδιατροφική μικρομεσαία επιχείρηση, με εξειδίκευση στις υπερτροφές και τα λειτουργικά τρόφιμα, η οποία ιδρύθηκε το 1983 στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα.